Zapraszamy mieszkańców sołectwa Mnich na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Chybie zaprasza mieszkańców sołectwa Mnich na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Mnicha odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku, po zebraniu wiejskim,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, ul. Kopernika 15

 Planowana godzina spotkania 18.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Mnich będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl

Serdecznie zapraszamy

Logo