Odbudowa uszkodzonych dróg – c.d.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót informujemy mieszkańców ulic: Chrobrego (odc. boczny wzdłuż posesji nr 3), Kasztanowa (odc. do posesji 16-28) i Reymonta, o planowanym rozpoczęciu odtwarzania nawierzchni dróg, uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Zakładany termin prac:  22 luty – 09 marzec 2021 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

 

Planowany harmonogram:

 Ul. Chrobrego (odc. boczny wzdłuż posesji nr 3)

23.02. – 25.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

09.03. – Regulacja włazów

Ul. Kasztanowa (odc. do posesji 16-28):

22.02. – 23.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

08.03. – Regulacja włazów

Ul. Reymonta

24.02. – 25.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

09.03. – Regulacja włazów

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, w tym niekorzystnych warunków pogodowych,  powyższy harmonogram prac może ulec zmianie.

W związku z planowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontynuacja robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy robót, informujemy mieszkańców ulicy Sienkiewicza  o wznowieniu prac kanalizacyjnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do przepustu na rowie melioracyjnym.

Rozpoczęcie robót planowane jest w dniu 03.02.2021r., tj. środa. Równocześnie informujemy o konieczności wyłączenia z ruchu przedmiotowego odcinka drogi w godzinach od 7:00 do 17:00.

W okresie od 4 do 5 lutego br. zakłada się całkowite zamknięcie danego odcinka drogi z uwagi na montaż przepompowni sieciowej ścieków.

Objazdu rejonu robót będzie można dokonać ul. Skośną i ul. Olchową.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Słoneczna

Informujemy mieszkańców ulicy Słonecznej (odcinek od ul. Cieszyńskiej do przejazdu kolejowego) , że od dnia 18.01.2021r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy, początek robót  ustalono na wysokości:

od skrzyżowania z ul. Cieszyńską a następnie prace będą prowadzone w kierunku ul. Gagarina.

Na dalszym etapie, planuje się kontynuację robót w kierunku przejazdu kolejowego.

 

W związku z powyższym, w godzinach 7.30-16.30, pojawią się utrudnienia komunikacyjne na przedmiotowej ulicy, wliczając czasowe wyłączenie z ruchu.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Leśna

Informujemy mieszkańców ulicy Leśnej, że od dnia 14.12.2020r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy, przebieg robót ustalono na wysokości:

od skrzyżowania z ul. Objazdową w kierunku ul. Leśnej (odcinek boczny)

W związku z powyższym, w godzinach 7.30-17.00, pojawią się utrudnienia komunikacyjne na przedmiotowej ulicy, wliczając czasowe wyłączenie z ruchu.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Odbudowa uszkodzonych nawierzchni dróg

Informujemy mieszkańców ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kwiatowej o planowanym rozpoczęciu odtwarzania nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Termin prowadzenia prac: 04-18 listopada 2020 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Planowany harmonogram:

Ul. Kazimierza Wielkiego

04.11-05.11 – korytowanie

09.11 – stabilizacja

16.11 – Rozkładanie kruszywa 0/63

17.11 – Rozkładanie kruszywa 0/31,5

Ul. Kwiatowa

06.11 – korytowanie

09.11 – stabilizacja

16.11 – Rozkładanie kruszywa 0/63

17.11 – Rozkładanie kruszywa 0/31,5

18.11 – Układanie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, w tym niekorzystnych warunków pogodowych, powyższy harmonogram może ulec zmianie.

W związku z zaplanowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji – c.d.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Planowany harmonogram prac:

Ul. Darwina (odcinek wzdłuż torów):

28.09 – 01.10 – korytowanie

02.10 – stabilizacja

08.10 – układanie kruszywa 0/63 oraz 0/31,5

09.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

Ul. Broniewskiego i Wojska Polskiego

28.09 – 01.10 – stabilizacja

05.10 – 06.10 układanie kruszywa 0/63

07.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

Ul. Szkolna i Boczna :

07.10-09.10 – korytowanie

10.10 – stabilizacja oraz rozkładanie kruszywa 0/63

17.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie. Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Prosimy mieć na względzie, że powyższe terminy uzależnione są od sprzyjających warunków pogodowych i mogą ulec zmianie.

 

Informacji w sprawie budowy udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Zakaz wrzucania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych.

Pampersy, nawilżane chusteczki, igły, plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet materiały budowlane! Niestety, ale takie rzeczy trafiają do toalet i naszej sieci kanalizacji sanitarnej.

Śmieci wrzucane do toalet doprowadzają bardzo często do poważnych uszkodzeń przepompowni ścieków i awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie powstających zatorów jest nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia osób odpowiedzialnych za serwisowanie sieci, ale  wiąże się dużymi kosztami napraw co z kolei przekłada się na wyższą cenę ścieków.

Ponieważ nie każdy z Nas zdaje sobie sprawę, że wlanie do toalety oleju, farby, czy wrzucanie mokrych chusteczek lub patyczków do uszu może zablokować przepływ ścieków, a w konsekwencji doprowadzić nawet do awarii całego odcinka sieci kanalizacji na danej ulicy, poniżej przedstawiamy  zbiór ilustrowanych wskazówek, które mamy nadzieję, pomogą nam wspólnie unikać wspomnianych awarii oraz zadbać o otaczające nas środowisko naturalne.

Zobacz naszą ulotkę!

Przykładowe zatory na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej spowodowane m.in. wrzucanymi do toalet chusteczkami nawilżanymi. Takie zatory można usunąć tylko ręcznie!

 

Kolejne drogi na terenie gminy Chybie z nową nawierzchnią

Równolegle z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone są roboty drogowe obejmujące odbudowę nawierzchni ulic, w rejonach których wybudowano nową sieć kanalizacyjną.   Obecnie, za wartość ponad 11 mln zł.,  odtworzono blisko 37 000 m2 nawierzchni, w tym 29 000 m2  nawierzchni asfaltowych i 8 000 m2 nawierzchni tłuczniowych.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty odtworzeniowe w rejonach ulic: Chrobrego, Darwina, Górnicza, Kolorowa, Kazimierza Wielkiego, Miarki, Nowy Staw, Strażacka, Wiejska, Wojska Polskiego.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Ponad 36 km nowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

Trwają prace związane z budową nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków w naszej gminie. Inwestycja, ukierunkowana na stworzenie mieszkańcom gminy możliwości do podłączenia i korzystania z  nowoczesnego systemu kanalizacji zbiorczej, przebiega zgodnie z planem, który przewiduje jej zakończenie w maju 2021 r.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Chrobrego, Kwiatowa, Szkolna, Wojska Polskiego oraz Wyzwolenia. Do dnia dzisiejszego wybudowano 36 383 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym zamontowano 180 z 214 sztuk pompowni przydomowych, oraz 14 z 17 szt. pompowni sieciowych. Obecnie zrealizowano blisko 80% całościowego zakresu robót a wartość poniesionych nakładów finansowych przekroczyła  28 mln zł.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest przestępstwem!

W trosce o interes odbiorców nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, jak i sieci już istniejącej, informujemy o powtarzającym się problemie napływu wód opadowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej w czasie intensywnych opadów deszczu stwarza zagrożenie wybicia ścieków z kanalizacji sanitarnej, co może prowadzić do skażenia lokalnego środowiska, spowodować zalewanie piwnic budynków i towarzyszący temu fetor. Wody deszczowe obecne w kanalizacji obciążają pompownie ścieków oraz gminną oczyszczalnię, co ma bezpośredni wpływ na cenę odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, za którą płacą wszyscy odbiorcy.

Nadmieniamy, że nowo budowana, jak i już istniejąca, kanalizacja sanitarna gminy Chybie nie jest ogólnospławną, stąd obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania do niej wód opadowych i drenażowych. Zakaz ten określa art. 9 oraz art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. –  wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji  sanitarnej jest zabronione, gdyż może doprowadzić do wylania ścieków w budynku. Zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków, działania te podlegają  karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, o sprawdzenie szczelności przyłączy kanalizacyjnych pod kątem ewentualnego przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, tj.: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp. W  przypadku stwierdzenia napływu ww. wód o niezwłoczne usunięcie nieszczelności.