Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Informujemy mieszkańców Gminy Chybie z rejonu ulicy Sienkiewicza o planowanym terminie rozpoczęcia oraz prowadzenia robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Termin rozpoczęcia prac: od  5 marca 2020 r.

Wykonawca: WODPOL Sp. z o. o.

Nie planuje się całkowitego zamknięcia ww. ulicy.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy, jak również o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odtwarzanie nawierzchni drogowych w sołectwie Mnich

Informujemy mieszkańców ulic: Broniewskiego, Rodzinnej i Zacisznej, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, od dnia 11 lutego br. , planowane są do rozpoczęcia  roboty odtworzeniowe nawierzchni ww. ulic. W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy.

 

Zakłada się następujące prace i rejony robót:

11-26 luty – ul. Broniewskiego

17-28 luty – ul. Zaciszna, Rodzinna

 

Prosimy mieć na uwadze, iż powyższe terminy są uzależnione od warunków pogodowych stąd mogą one ulec zmianie.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Roboty są prowadzone w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej – najbliższe terminy robót

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Wykonawcy, informujemy o trwających i planowanych w najbliższym okresie rejonach prowadzenia robót  związanych z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej:

 • Kwiatowa – budowa kanalizacji ciśnieniowej
 • Leśna – budowa kanalizacji ciśnieniowej
 • Polna – sięgacze na posesje prywatne
 • Rodzinna – budowa kanalizacji ciśnieniowej
 • Strażacka – budowa kanalizacji grawitacyjnej
 • Wojska Polskiego – frezowanie nawierzchni asfaltowej po planowaną budowę kanalizacji sanitarnej od 03.02.2020 planowane roboty kanalizacyjne na odcinku od ul. Pod Dudnią do ul. Kolorowej

 

 • Broniewskiego – planowane odtworzenie nawierzchni asfaltowej od 10 lutego br.
 • Cicha, ul. Myśliwska – odtwarzanie nawierzchni sięgaczy do posesji prywatnych

 

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie.

Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za wynikłe niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Rejon prac: ul. Graniczna i ul. Leśna

Planowany okres prowadzenia robót:  14.11 – 29.11.2019 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie. Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Ponad 4 mln zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż w dniu 12 listopada br.,  w Urzędzie Gminy w Chybiu nastąpiło podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona rozbudowa istniejącego ciągu technologicznego gminnej oczyszczalni ścieków o obiekty, urządzenia oraz niezbędne sieci technologiczne, zapewniające poprawę właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając tym samym ich efektywniejsze, wtórne wykorzystanie, np. skierowanie osadu ściekowego do instalacji produkcji biogazu.

Umowę podpisali Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek oraz Skarbnik Gminy – Aleksandra Biała oraz Prezes zarządu firmy wykonawczej WODPOL Sp. z o. o., z siedzibą w Żywcu –  Adam Marszałek w obecności Wiceprezes Zarządu Pani Zuzanny Konieczny. W spotkaniu udział wzięli również Pan Przemysław Jurecki – kierownik robót ze strony firmy WODPOL oraz Jerzy Hawełka – Pełnomocnik ds. projektu i Tomasz Świszcz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,  ze strony Urzędu Gminy w Chybiu.

Zadanie, które zostanie wykonane do końca 2021 r.,  opiewa na łączną kwotę 4 105 543,20 zł i wdrażane jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. podpisanie umowy na roboty budowlane, obejmujące swym zakresem rozbudowę układu gospodarki osadowej gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Roboty rozpoczęte:

 1. boczna ul. Czereśniowej (od bud. 82)
 2. ul. Kolejowa

Roboty planowane:

 1. ul. Darwina od dnia 09.11.2019 r.
 2. ul. Świerkowa od dnia 12.11.2019 r.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

 

Budowa kanalizacji w Gminie Chybie

Trwają prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w naszej gminie . Inwestycja, ukierunkowana jest na polepszenie warunków sanitarnych naszych mieszkańców, jak również ochronę otaczającego nas środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych tam gdzie ich miejsce, czyli do gminnej oczyszczalni ścieków likwidując zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych, gruntowych, czy też pojawiający się w przydrożnych rowach  fetor.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowa, Darwina, Cicha, Cieszyńska, Czereśniowa, Graniczna, Kolorowa, Miarki, Ogrodnicza, Orzeszkowej, Podgroble, Spacerowa, Stawowa, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Zaciszna. Do dnia dzisiejszego wybudowano łącznie ponad 19 300 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi ponad 40% całościowego zakresu robót.

Zgodnie z harmonogramem robót otrzymanym od Wykonawcy, w  I kwartale 2020 r. planuje się prowadzić roboty budowlane w rejonach ulic:

 • Batorego
 • Bielska
 • Bolesława Chrobrego
 • Broniewskiego
 • Kasztanowej
 • Kazimierza Wielkiego
 • Kosynierów
 • Kościelna
 • Kwiatowej
 • Rodzinna
 • Rolna

Informujemy również o rozpoczęciu robót obejmujących odtworzenie nawierzchni w rejonach ulic:

 • Czereśniowa (odcinek boczy do budynków 82-90)
 • Darwina
 • Kamienna
 • Kolejowa
 • Słoneczna

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zamówienie Publiczne -„Rozbudowa gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Rozbudowy gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich” w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielona energia zasili oczyszczalnię ścieków w Chybiu

Kończą się prace związane z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w sołectwie Mnich. Instalacja pozwoli na korzystanie z energii elektrycznej pozyskiwanej z promieni słonecznych i jej wykorzystanie do potrzeb własnych oczyszczalni, w tym do procesów technologicznych oczyszczania ścieków.   Zamontowana instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje rocznie do 20900 kWh energii, co wpłynie na zmniejszenie zużycia zakupywanej energii, pozyskiwanej najczęściej z węgla kamiennego, oraz na ograniczanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Instalacja fotowoltaiczna na OŚ w Mnichu

Fot. Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Gminie Chybie

Zaproszenie do składania ofert cenowych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie usług geodezyjnych wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich części, które mają zostać nabyte pod projektowane pompownie sieciowe ścieków

Chybie, dnia 20.08.2019 r.

POBIERZ

———————————————————————————————–

Zapraszamy do składania ofert cenowych na „Świadczenie usług geodezyjnych wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich części, które mają zostać  nabyte pod projektowane pompownie sieciowe ścieków”

-w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE ->> POBIERZ
 • Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy ->> POBIERZ
 • Załącznik nr 2 – Wzór Umowy ->> POBIERZ

 

Informacja o publikacji zapytania ofertowego dostępna jest również : tutaj