Odbudowa dróg po kanalizacji

Informujemy mieszkańców ul. Broniewskiego, Kolorowej, Sienkiewicza, Skośnej oraz Wojska Polskiego o planowanym rozpoczęciu odtwarzania zniszczonych nawierzchni drogowych w ciągu przedmiotowych ulic.

Termin prowadzenia prac: od 13 lipca do 3 sierpnia 2020r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

 Planowany harmonogram:

  •  Ul. Sienkiewicza i Skośna

13-15.07 – korytowanie

16.07 – stabilizacja

20-21.07 – podbudowa

22.07 – układanie warstwy wiążącej

  • Broniewskiego, Kolorowa i Wojska Polskiego

20-24.07 – korytowanie

25.07 – stabilizacja

30-31.07 – podbudowa

03.08 – układanie warstwy wiążącej

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, powyższy harmonogram może ulec zmianie.

W związku z zaplanowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Trwa realizacja największej inwestycji w Gminie

Ponad 18 900 m.b. kanalizacji grawitacyjnej i 14 200 m.b. kanalizacji ciśnieniowej, to aktualny bilans nowej infrastruktury  sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Wysokość obecnie poniesionych nakładów finansowych wyniosła 23 mln zł.  a wartość realizowanej inwestycji przekracza 48,3 mln zł. Do czasu planowanego zakończenia kontraktu, tj. maj 2021 r. na realizacje oczekuje jeszcze niespełna 14 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy również, że w najbliższym terminie planuje się prowadzenie robót budowlanych w rejonach ulic: Chrobrego, Kwiatowa, Nowy Staw, Sienkiewicza, Skośna oraz Wojska Polskiego.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót, końcem bieżącego roku planuje się oddawanie w użytkowanie poszczególnych zlewni ścieków, co umożliwi, od przyszłego roku, na podłączanie naszych mieszkańców do nowo wybudowanej sieci. W związku z powyższym Gmina rozpoczęła działania ukierunkowane na wybór wykonawcy projektów przyłączy, po opracowaniu których, będzie możliwe ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy przedmiotowych robót.  Informujemy również, że zgodnie z wcześniejszą informacją,  właścicielom nieruchomości zabudowanych objętych prowadzonymi robotami, którzy wyrazili chęć wykonania przez Gminę Chybie przyłączenia do nowej kanalizacji sanitarnej, planuje się udzielenie wsparcia finansowego, w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości do 40% kosztów wykonania przyłącza. Zapewnienie wykonania przyłącza przez Gminę Chybie, obejmować będzie m.in.:

  • przygotowanie uproszczonej dokumentacji projektowej podłączenia do kanalizacji;
  • przeprowadzenie przetargu i wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych;
  • zawarcie umowy z wykonawcą robót i jej realizację;
  • nadzór inwestorski nad robotami;
  • odbiór podłączenia;
  • rozliczenie robót z wykonawcą.
  • Inwentaryzacje powykonawcza budowy przyłączy

O terminach odwania zlewni, tj. określonych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania,  celem rozpoczęcia podłączania poszczególnych nieruchomości, będziemy informować naszych mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Nowy Staw

Informujemy mieszkańców ulicy Nowy Staw, że od dnia 29.06.2020r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy, początek robót  ustalono na wysokości posesji 9 i 11 a następnie prace będą prowadzone w kierunku ul. Wyzwolenia. W związku z powyższym, w godzinach 7.30-16.30, pojawią się utrudnienia komunikacyjne na przedmiotowej ulicy, wliczając czasowe wyłączenie z ruchu.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Roboty kanalizacyjne – ul. Chrobrego i ul. Kwiatowa

Informujemy mieszkańców ulicy Chrobrego i ulicy Kwiatowej, że od dnia 01.06.2020r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej – odcinek od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Wyzwolenia (na wysokości posesji 23) do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Jesionowej

Następnie poprowadzone będą roboty z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontynuacja robót kanalizacyjnych – ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy robót, informujemy mieszkańców ulicy Wojska Polskiego o rozpoczęciu prac kanalizacyjnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolorową do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Rozpoczęcie robót planowane jest od dnia 20.05.2020r., tj. środa, od godz. 7.00

 

W okresie od 20-22 maja  br. nie zakłada się całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi. Niemniej informujemy, iż w godzinach od 7:00-17:00 pojawią się utrudnienia w ruchu.

 

W celu szybszego zakończenia robót budowlanych na przedmiotowej ulicy, od 25 maja br. planuje się wyłączenie ww. odcinka drogi z ruchu. Równocześnie, w związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zapewnia przejezdność drogi w weekendy.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Sienkiewicza

Informujemy mieszkańców ulicy Sienkiewicza, iż w dniu 19.05.2020r., tj. wtorek,  planuje się rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej – odcinek od skrzyżowania z ul. Skośną w kierunku ul. Wyzwolenia.

Następnie poprowadzone będą roboty z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Powstają nowe nawierzchnie dróg w Gminie Chybie

Równolegle z prowadzoną inwestycją, obejmującą budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Chybie, wdrażane są prace drogowe z zakresu odtwarzania nawierzchni, w rejonach których prowadzona była budowa. Począwszy od zeszłego roku, łącznie odtworzono już ponad 33 000 m2 dróg, o wartości 7,1 mln zł. Nowe nawierzchnie pojawiły się, m.in. w  rejonach ulic: Cicha, Broniewskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Kolorowa, Kosynierów, Myśliwska, Rodzinna, Spacerowa, Wąska, Wiśniowa oraz  Zaciszna.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty drogowe w obszarze ulic: Miarki, Rolna oraz Wojska Polskiego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odtwarzanie nawierzchni, prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Blisko 30 km nowej sieci kanalizacji już wybudowane

Trwa realizacja, największej w historii gminy Chybie, inwestycji w nowoczesną infrastrukturę kanalizacyjną, której łączny koszt wynosi ponad 48 mln zł. Obecnie wybudowano już blisko 30 km nowej sieci kanalizacyjnej, o łącznej wartości ponad 21 mln zł,  z zaplanowanych do zrealizowania 46,8 km. Inwestycję planuje się zakończyć w maju 2021 roku. Po ukończeniu przedmiotowych prac, aglomeracja Chybie będzie skanalizowana na poziomie niemal 90%, co pozwoli nam zaliczyć się do grona gmin z bardzo wysoko rozwiniętym systemem odprowadzania ścieków. Co więcej, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na szybszą likwidację zanieczyszczeń lokalnego środowiska, poprzez skierowanie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu.

W najbliższym terminie planuje się kontynuację robót budowlanych w rejonach ulic: Bielska, Leśna, Sienkiewicza, Skośna oraz Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

Ciąg dalszy odbudowy nawierzchni dróg

Informujemy mieszkańców sołectw Mnich i Zaborze Gminy Chybie o rozpoczęciu oraz prowadzeniu w najbliższym czasie robót z zakresu odtwarzania nawierzchni dróg, w rejonie których budowano nową sieć kanalizacji sanitarnej.

Sołectwo: Mnich

Ulice: Kolorowa, Kosynierów, Rodzinna, Spacerowa, Zaciszna.

Termin prowadzenia prac: do 27 marca 2020 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

Planowany harmonogram:

17.03 – podbudowa ul. Zacisznej, Rodzinnej, nawierzchnia na ul. Kosynierów

17.03 – warstwa wiążąca na ul. Zacisznej, Rodzinnej

18-19.03 – warstwa ścieralna na ul. Spacerowej, Kolorowej

20.03 – warstwa ścieralna na ul. Rodzinnej, Zacisznej

23-24.03 – prace wykończeniowe na ul. Spacerowej, Kolorowej, Rodzinnej, Zacisznej.

 

Sołectwo: Zaborze

Ulice: Kalinowa, Myśliwska

Termin prowadzenia prac: do 31 marca 2020 r.

Wykonawca: DROGRÓD

Planowany harmonogram:

od 17.03 – stabilizacja

od 23.03 do 31.03 – nawierzchnia bitumiczna i prace wykończeniowe

 

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy.

Odtwarzanie nawierzchni i budowa kanalizacji prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UWAGA. Zmiany w obsłudze mieszkańców

W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że

od poniedziałku 16 marca 2020 r. Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu zawiesza bezterminowo bezpośrednie konsultacje dotyczące budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, świadczone w biurze przy ul. Bielska 40  43-520 Chybie, piętro I pok. 33.

Licząc na Państwa zrozumienie, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub z poczty tradycyjnej.

W wyjątkowych, ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach, kontakt osobisty z pracownikami Jednostki będzie możliwy po uprzednim  umówieniu wizyty/spotkania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kierownik.jrp@chybie.pl  i technika.jrp@chybie.pl, lub telefonicznie 33 856 10 21, kom. 577 664 774.

Powyższa zasada wcześniejszego umówienia będzie restrykcyjnie przestrzegana z uwzględnieniem odmowy obsługi w biurze Jednostki.

 

 

Projekt: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach