Zapraszamy mieszkańców sołectw Zarzecze i Chybie na spotkanie ws. budowanej kanalizacji

Wójt Gminy Chybie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Zarzecza i Chybia odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r.,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze-Frelichów,

ul. Podgroble 30, 43-520 Zarzecze

Godzina rozpoczęcia spotkania: 17.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami sołectw będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl www.kanalizacja.chybie.pl

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Chybie

Powstają kolejne kilometry nowej sieci kanalizacyjnej budowanej w Gminie Chybie w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Ku końcowi mają się prace związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej obejmującej blisko 7000 m sieci, prowadzonej w rejonach ulic: Darwina, Dębowa, Cicha, Czereśniowa, Kalinowa, Kamienna, Miarki, Tuwima, Podgroble, Słoneczna, Stawowa, Świerkowa i Wiśniowa. W zawiązku z przedmiotową budową w najbliższym czasie zostaną zamontowane 3  sieciowe przepompownie ścieków. Po przeprowadzonych robotach ziemnych planuje się również odpowiednie odtworzenie nawierzchni dróg.

Mając na względzie szeroki zakres prowadzonych prac, w najbliższych miesiącach mogą pojawiać się utrudnienia komunikacyjne w obszarach prowadzonych robót. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, jak również o ostrożność przy poruszaniu się w rejonach prowadzonych robót.

Wszelkich informacji w zakresie budowy sieci kanalizacji udzielają pracownicy Jednostki Realizującej Projekt z siedzibą przy ul. Bieska 40 w Chybiu,  tel. 33 856 10 21. Informacje można również uzyskać od pracowników firmy wykonawczej na miejscu. Za wszelkie powstające w zawiązku z prowadzoną budową utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

Instalacja fotowoltaiczna na gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu

Miło nam poinformować, iż dnia 4 kwietnia br. Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek oraz  Skarbnik Gminy Aleksandra Biała podpisali umowę z firmą Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, obejmującą  dostawę i  montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w sołectwie Mnich. Wartość inwestycji, którą planuje się wykonać w ciągu najbliższych 6 miesięcy, wynosi ponad 180 tys. zł.

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na roczne wyprodukowanie do 20900 kWh energii elektrycznej  z odnawialnych źródeł energii oraz jej wykorzystanie do potrzeb własnych oczyszczalni, w tym do prowadzonych procesów technologicznych. Inwestycja wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i  emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez co przyczyni się do realizacji celów polityki klimatycznej.

Roboty budowlane obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Mnich wykonywane są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podpisanie umowy - fotowoltaika

Podpisanie umowy fotowoltaika

 

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Mnich na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Chybie zaprasza mieszkańców sołectwa Mnich na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Mnicha odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku, po zebraniu wiejskim,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, ul. Kopernika 15

 Planowana godzina spotkania 18.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Mnich będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl

Serdecznie zapraszamy

Logo

Zaproszenie dla mieszkańców Zaborza na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Chybie zaprasza mieszkańców Zaborza na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Zaborza odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku, po zebraniu wiejskim,

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu, ul. Czereśniowa 16.

 Planowana godzina spotkania 18.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach oraz o procedurze podłączania posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

W spotkaniu z mieszkańcami Zaborza będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie pytań  prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl

Serdecznie zapraszamy

Logo

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

Trwają roboty budowlano-montażowe związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie. Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowej, Kolejowej, Kamiennej i Czereśniowej.

Nowoczesny pojazd do czyszczenia kanalizacji

Dnia 3 stycznia br. w ramach projektu pn.:  „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, współfinansowanego ze środków  Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. oraz środków WFOŚiGW w Katowicach, na teren oczyszczalni ścieków komunalnych w Mnichu został dostarczony warty ponad 1.1 ml zł brutto pojazd typu „WUKO”. Sprzęt ten charakteryzuje się  najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno – technologicznymi. Na jego wyposażeniu znajdują się m. in. wydajny i charakteryzujący się cichą pracą kompresor ssąco-tłoczący, wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo, wyciągarki i węże wysokociśnieniowe, zestaw dysz kanałowych, kamera inspekcyjna oraz dwukomorowy stalowy zbiornik na osad i wodę przeznaczoną do czyszczenia kanałów.

Zakup pojazdu to element właściwego utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym szybkiego i skutecznego usuwania  ewentualnych zatorów i niedrożności.

Sprzęt zostanie powierzony w użytkowanie eksploratorowi  gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu, którego pracownicy po uprzednim przeszkoleniu z zakresu użytkowania będą dalej eksploatować. W grudniu pracownicy operatora zostali już przeszkoleni w zakresie pełnej obsługi kamery inspekcyjnej będącej na wyposażeniu przedmiotowego pojazdu.

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

 

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

 

Budowa kanalizacji w gminie Chybie

Rozpoczęto prace geodezyjne oraz przekopy kontrolne, w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji podziemnych sieci przesyłowych, tj. gazu, wody, energii elektrycznej, itp.

Podpisanie umowy na budowę największego w historii Chybia odcinka kanalizacji

Chybie od 2017 roku realizuje największy w historii gminy projekt na budowę sieci kanalizacyjnej pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Po wyborze dostawcy, kosztującego ponad 1,1 mln zł, specjalistycznego pojazdu, który wspomoże właściwą eksploatację istniejącej, jak i nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy przyszedł czas na wybór głównego wykonawcy budowy ponad 46 km nowej sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz tłocznej wraz z 13 szt pompowni sieciowych i 214 szt pompowni przydomowych.

Wczoraj, tj. 4 września br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej przez wójta Gminy Chybie Janusza Żydka oraz firmy WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

Wartość zawartej umowy opiewa na łączną kwotę 47 856 906,97 zł i całość zostanie wykonana do 2021 r. W efekcie realizacji, inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia naszych mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana na terenie miejscowości Chybie, Mnich, Frelichów, Zarzecze i Zaborze w głównie rejonach ulic:

 • Wojska Polskiego,
 • Kolorowa,
 • Rodzinna,
 • Zaciszna,
 • Broniewskiego,
 • Rolna, Ogrodnicza,
 • Słoneczna,
 • Darwina,
 • Cieszyńska,
 • Powstańców Śląskich,
 • Tuwima,
 • Dębowa,
 • Kamienna,
 • Świerkowa,
 • Miarki,
 • Czereśniowa,
 • Cicha,
 • Wąska,
 • Kalinowa,
 • Myśliwska,
 • Strażacka,
 • Górnicza,
 • Kościelna,
 • Wyzwolenia,
 • Szkolna,
 • Boczna,
 • Nowy staw,
 • Chrobrego,
 • Kwiatowa,
 • Leśna,
 • Graniczna,
 • Skośna,
 • Sienkiewicza,
 • Podgroble,
 • Zawala,
 • Polna,
 • Orzeszkowej wraz z ulicami przyległymi,
 • Kolejowa do nr 3,
 • Spacerowa,
 • Wspólna

Całość inwestycji zostanie wybudowana do roku 2021 i da blisko 90 % skanalizowania całej gminy co jest dla nas ogromnym sukcesem. Projekt wpłynie również znacząco na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia naszych mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.

Informacje o kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców sołectwa Mnich

W związku z realizacją przez Gminę Chybie przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren na aglomeracji Chybie” zapraszamy mieszkańców i właścicieli posesji zlokalizowanych na obszarze sołectwa Mnich, do skorzystania z możliwości osobistego uzyskania informacji o  zakresie projektowym planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacji będą udzielali Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Gminy w Chybiu dnia 31 lipca br. (tj. wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, ul. Kopernika 15.

Projekt inwestycyjny pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren na aglomeracji Chybie”, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontakt ws. spotkania:
Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu
ul. Bielska 40, 43-520 Chybie tel. (33) 856 10 21